ساز ویولن: ویولن چیست و چگونه نواخته می شود؟

ویولن (ویلن، ویالن) یا Violin یک ساز زهی آرشه ای است. این ساز معمولا برای نواختن روی شانه چپ قرار می گیرد، و نوازنده با استفاده از آرشه که در دست راست او است، آن را می نوازند. ویولن 4 سیم دارد.

ویولن چیست ؟ (ویلن، ویالن – Violin)

ویولن (ویلن، ویالن) یا Violin یک ساز زهی آرشه ای است. این ساز معمولا برای نواختن روی شانه چپ قرار می گیرد، و نوازنده با استفاده از آرشه که در دست راست او است، آن را می نوازند. ویولن 4 سیم دارد.

از ویولن به عنوان کوچک ترین عضو خانواده ساز های زهی و آرشه ای نام برده می شود. گفته شده که اصالت این ساز به کشور ایتالیا بر می گردد.

ادامه خواندن “ساز ویولن: ویولن چیست و چگونه نواخته می شود؟”